Pigmentové névy, nádory kože

Včasná diagnostika znamienok a iných kožných útvarov digitálnym dermatoskopickým prístrojom DermInspect.

Nádory kože, ale najmä výskyt malígneho melanómu zaznamenal v posledných rokoch stále vzrastajúcu tendenciu, a to nielen u dospelých, ale i u detí a mladistvých. Tento nepriaznivý stav tohto vysoko zhubného nádoru podmieňujú okrem genetickej predispozície aj zhoršujúce sa podmienky životného prostredia /ozónová diera, zvyšujúca sa intenzita slnečného žiarenia, chemizácia pracovného prostredia / a prístup laickej verejnosti /nadmerné opaľovanie sa, strach pred chirurgickým zákrokom pri podozrivom znamienku, uprednostňovanie „ laických „metód liečby už poranených materských znamienok a pod./

Väčšina pacientov prichádza do kožnej ambulancie s nezhubnými kožnými nádormi /pigmentové materské znamienka, cysty, bradavice/, ale čoraz častejšie sa stretávame v kožných ambulanciách už s vyvinutým malígnym nádorom v pokročilom štádiu. Aby sa predchádzalo takýmto stavom už vzniknutého malígneho nádoru, je treba zdôrazniť dôležitosť včasnej diagnostiky kožného nádoru a následného chirurgického odstránenia, čo zbaví pacienta neistoty a strachu z jeho malígneho zvrhnutia.

Každá náhla zmena materského znamienka, či už stmavnutie , zdrsnenie povrchu, plošné zväčšovanie, pocit svrbenia, až krvácanie, hnisanie signalizuje, že je nutné odborné kožné vyšetrenie.

K spresneniu správnej diagnózy a včasného zachytenia malígneho melanómu prípadne iného kožného nádoru je dermatoskopické vyšetrenie. Dáva možnosť na spresnenie včasnej diagnostiky a znižuje riziko premeny na malígny melanóm ev. iné malígne kožné nádory.

DERMINSPECT – digitálny dermatoskop je najmodernejšia technológia v diagnostike znamienok a včasného zachytenia malígneho melanómu.

Dermatoskopia je mikroskopická metóda na pozorovanie pigmentových i nepigmentových kožných nádorov, umožňuje lepšiu vizualizáciu povrchových aj podpovrchových štruktúr kože, atypických zmien v danom znamienku, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Dáva možnosť na spresnenie včasnej diagnostiky a znižuje riziko premeny znamienka na malígny melanóm, prípadne iné malígne kožné nádory.

Dermatoskopický diagnostický systém DermInspect - je prístroj vybavený digitálnym obrazovým systémom určený na snímanie obrazov pigmentových znamienok, organizáciu nasnímaných obrázkov, možnosť pozorovať zmeny znamienka v čase, vyhodnotenie znamienok ABCD analýzou, s vyhodnotením a určením miery rizika melanómu.

ABCD analýza:
A Asymetry – asymetria, nepravidelnosť - u benígnych sú pigmentové ložiská symetrické
B Border – nepravidelné ohraničenie - u benígnych okraj ostrý, u malígnych nepravidelný
C Color – farba, podozrivé je, ak sa znamienko farebne zmení, stmavne, prípadne sa nachádzajú v ňom rôzne druhy farieb - čierna, svetlá, červená
D Diameter – všetky znamienka nad 6 mm v priemere treba sledovať

Sme partnermi Zdravotných poistovní

poistovne