Renáta Bertalan

zdravotná sestra

  • 1991 ukončná Stredná Zdravotnícka škola Dunajská Streda
  • 1991 Interné Oddelenie - JIS Šamorín
  • 2001 ARO Maďarsko
  • 2003 Senior - Penzión LYDA Vojka nad Dunajom
  • od  r. 2005 – doteraz Kožná Klinika s.r.o, - zdravotná sestra

Členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek /SKSaPA

Sme partnermi Zdravotných poistovní

poistovne