PERSONÁL

Mudr. Dana Grauzlová

dermatovenerológ

Mudr. Ľubomír Zaujec

dermatovenerológ

Mudr. Ľubomír Šušol

chirurg

Renáta Bertalan

zdravotná sestra

Katarína Nagy

kozmetička

Eva Habinová

recepčná, personálna asistentka