Mudr. Ľubomír Šušol

chirurg

V r.1977 –ukončil štúdium na LF Karlovej Univerzity v Hradci Králové

Do r. 1985 pracoval ako chirurg v Nemocnici Ministerstva Obrany Ružomberok

r.1989-1994- Nemocnica Ministerstva Obrany Bratislava na chirurgickom odd. – zástupca primára

r. 1994-2005 pôsobil ako riaditeľ a konateľ súkromného zdravotného zariadenia a plastickej chirurgie ProSanus v Bratislave

od r. 2005 – doteraz Kožná klinika Šamorín