Mudr. Ľubomír Zaujec

dermatovenerológ

Štúdium:

Lekárska fakulta, UK Praha /1977-1983/

Postgraduálne štúdium : Vojenský lekársky a výskumný ústav JEP Hradec Králové, 1983 – 1985

Atestácia I. st. v odbore klinická Mikrobiológia , Lekárska fakulta UK Praha , 1988

Atestácia  I. st. v odbore Dermatovenerológia,  Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 1996

Atestácia II. st. v oodbore Dermatovenerol´gia, Slovenská zdraotnícka univerzita Brratislava, 1999

Prax.:

Vojenský okruhový hygienicko-epidemiologický oddiel  Bratislava, v rokoch 1986-1988 som pracoval ako klinický mikrobiológ, v rokoch 1988-1993 ako  vedúci ddelenia klinickej mikrobiologie Vojenská nemocnica Bratislava, 1993 – 1997 sekundárny lekár, 1998 – 2014 vo funkcii primára Dermatovenerologického oddelenia.

Kožná klinika Šamorín 2011- doteraz