Pigmentové névy, nádory kože

Včasná diagnostika znamienok a iných kožných útvarov digitálnym dermatoskopickým prístrojom DermInspect.

Nádory kože, ale najmä výskyt malígneho melanómu zaznamenal v posledných rokoch stále vzrastajúcu tendenciu, a to nielen u dospelých, ale i u detí a mladistvých. Tento nepriaznivý stav tohto vysoko zhubného nádoru podmieňujú okrem genetickej predispozície aj zhoršujúce sa podmienky životného prostredia /ozónová diera, zvyšujúca sa intenzita slnečného žiarenia, chemizácia pracovného prostredia / a prístup laickej verejnosti /nadmerné opaľovanie sa, strach pred chirurgickým zákrokom pri podozrivom znamienku, uprednostňovanie „ laických „metód liečby už poranených materských znamienok a pod./

Väčšina pacientov prichádza do kožnej ambulancie s nezhubnými kožnými nádormi /pigmentové materské znamienka, cysty, bradavice/, ale čoraz častejšie sa stretávame v kožných ambulanciách už s vyvinutým malígnym nádorom v pokročilom štádiu. Aby sa predchádzalo takýmto stavom už vzniknutého malígneho nádoru, je treba zdôrazniť dôležitosť včasnej diagnostiky kožného nádoru a následného chirurgického odstránenia, čo zbaví pacienta neistoty a strachu z jeho malígneho zvrhnutia.

Každá náhla zmena materského znamienka, či už stmavnutie , zdrsnenie povrchu, plošné zväčšovanie, pocit svrbenia, až krvácanie, hnisanie signalizuje, že je nutné odborné kožné vyšetrenie.

K spresneniu správnej diagnózy a včasného zachytenia malígneho melanómu prípadne iného kožného nádoru je dermatoskopické vyšetrenie. Dáva možnosť na spresnenie včasnej diagnostiky a znižuje riziko premeny na malígny melanóm ev. iné malígne kožné nádory.

DERMINSPECT – digitálny dermatoskop je najmodernejšia technológia v diagnostike znamienok a včasného zachytenia malígneho melanómu.

Dermatoskopia je mikroskopická metóda na pozorovanie pigmentových i nepigmentových kožných nádorov, umožňuje lepšiu vizualizáciu povrchových aj podpovrchových štruktúr kože, atypických zmien v danom znamienku, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Dáva možnosť na spresnenie včasnej diagnostiky a znižuje riziko premeny znamienka na malígny melanóm, prípadne iné malígne kožné nádory.

Dermatoskopický diagnostický systém DermInspect – je prístroj vybavený digitálnym obrazovým systémom určený na snímanie obrazov pigmentových znamienok, organizáciu nasnímaných obrázkov, možnosť pozorovať zmeny znamienka v čase, vyhodnotenie znamienok ABCD analýzou, s vyhodnotením a určením miery rizika melanómu.

 

ABCD analýza

A Asymetry – asymetria, nepravidelnosť – u benígnych sú pigmentové ložiská symetrické
B Border – nepravidelné ohraničenie – u benígnych okraj ostrý, u malígnych nepravidelný
C Color – farba, podozrivé je, ak sa znamienko farebne zmení, stmavne, prípadne sa nachádzajú v ňom rôzne druhy farieb – čierna, svetlá, červená
D Diameter – všetky znamienka nad 6 mm v priemere treba sledovať

Odstraňovanie nežiaducich kožných výrastkov

fibromkov, keratoz, papilomatoznych útvarov, hemangiomov

Pigmentové nevy a iné benígne útvary na koži

Medzi najčastejšie benígne kožné útvary /znamienka/ patria

  • pigmentové nevy/ nevocelulárny, intradermálny, junkčný, ziešaný, modrý nevus, Spitzov nevus, Halo nevus…./
  • organoidné nevy / naevus teleangiectaticus, angiomatozne nevy, naevus lipomatozny naevus atd..
  • seborrhoické  a aktinické keratozy, hidradenomy,
  • fibromy – molle, durum
  • haemangiomy – kapilárny, kavernozny
  • lipomy , chondromy
  • epidermoidné cysty
  • atheromy
  • histiocytomy
  • pyogenny granulom

 

Benígne/nezhubné /nádory kože a pigmentové nevy zvyčajne nevyžadujú liečbu , výnimku tvoria ak sú uložené v miestach chronického dráždenia alebo v prípade možnosti zvrhnutia na malígny tumor.

Možnosti liečby – totálna chirurgická excízia s histologickým vyšetrením

–  elektrokoagulácia

–  laseroterapia

–   kryoterapia

Malígne nádory kože

Malígny melanom

Malígny melanom je veľmi zhubný novotvar charakterický rýchlym šírením metastáz hematogennou a lymfogennou cestou

Vychádza z melanomových buniek. Príčina vzniku je neznáma, uvažuje sa o genetickej predispozícii, vírusovej etiologie a vplyv nadmerného uv žiarenia.

Vyskytuje sa najčastejšie u ľudí bielej rasy.

Môže vzniknúť kdekoľvek na koži najčastešie kapilícium/vlasatá časť hlavy, tvár, končatiny.

Tvorí sa najčastejšie z pigmentových nevov alebo sa zjaví na predtým nezmenej koži.

 

Klinický obraz – tmavohnedý až čierny útvar, v úrovni kože alebo uzlík až hrboľ, mokvanie, krvácanie, subjektívne svrbenie až bolestivosť. Charakterisické pre malígny melanom je rýchly rast útvaru.

Existuje aj amelanotický typ melanomu –imitujú otlaky, veruky a firbromky.

 

Prevencia – je dôležité venovať pozornosť pigmentovým nevom, včasné rozpoznanie dysplastikého nevu a jeho následné skoré odstránenie s histologickým vyšetrením

 

Liečba – urýchlene odoslať na melanomovú komisiu kde sa urči diagnostický a terapeutický postup.

Spinocelulárny karcinom

je to zhubný nádor ktorý začína ako nenápadná keratoza žltohnedej farby s drsným povrchom , pomerne rýchlo rastie a mení sa na hrboľ až s karfiolovitým povechom, často krváca a deštruuje okolité tkanivo a vznikajú metastázy do regionálnach lymfatických uzlín a postupne sa môže šíriť aj do rozličných orgánov.

 

Načastejšie je lokalizovaný na tvári – čelo, ušnice, pera, jazyk.

 

Príčina vzniku sa uvádza genetická predispozícia, vplyv uv žiarenia, ekologické faktory/decht, tabak, ropné produkty/

 

Prevencia a liečba – dôležitá je včasná diagnostika a včasná chirurgická excízia nádoru

Basocelulárny karcinom

je načastejšín malígnym nádorom, vyskytuje sa u starších ľudí.

Najdôležitejším patogenetickým faktorom je aktinické žiarenie najmä UV-B zložka, vyskytuje sa najčastejšie v oblastich s intenzívnym slnečným žiarením.

 

Predilekčnou lokalizáciou basaliomu sú exponované časti kože /tvár, krk, šija, ušnice a predkolenia/

 

Nádor sa začína nenápadne malou vyvýšeninou kože ružovočervenej farby, postupne narastá do hnedastého uzlíka s perleťovým povrchom, časté sú drobné teleangiektázie, chrastičky, krvácanie, mokvanie.

 

Novotvar rastie pomerne pomaly a nemetastazuje. Rastie lokalizovane a deštruuje len okolité tkanivo.

 

Prevencia a liečba – zabrániť nadmernej expozízii uv žiareniu, včasná diagnostika a chirurgická excízia s histologickým overením diagnozy. Možné použiť i kryoterapiu, elektrokoaguláciu alebo aplikáciu lokálnych cytostatik.